Uchwała nr 86/2018


2018-08-24
ZG PTT na podstawie Przepisów Sędziowskich STT PTT Rozdział II pkt 5, na wniosek Komisji ds Sędziów i Skrutinerów dopuszcza do egzaminu sędziowskiego w trybie nostryfikacji uprawnień Panią Yulię Lesokhinę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek o podjęcie Egz. Sędziowskie nostr 2018 Yulia Lesokhina.doc


powrót