Uchwała nr 85/2018


2018-08-24
ZG PTT na podstawie Przepisów Sędziowskich STT PTT Rozdział II pkt 4, na wniosek Komisji ds Sędziów i Skrutinerów dopuszcza do egzaminów sędziowskich w trybie nadzwyczajnym następujące osoby:
Na kat I
1. Andrzej Suchocki
2. Natalia Piecewicz
3. Jakub Rybicki
4. Szymon Kalinowski

Na kat II
1.Tomasz Kurczyński
2. Anna Telka -Kurczyńska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót