Uchwała nr 84/2018


2018-08-24
ZG PTT zatwierdza możliwość udziału w szkoleniach sędziowskich organizowanych przez PTT, członków PTT nie posiadających uprawnień sędziowskich po uprzednim uiszczeniu składki w wysokości takiej samej jak opłacana przez sędziów PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek dot. uczestnictwa w szk. członków PTT.doc


powrót