Uchwała nr 82/2018


2018-08-18
ZG PTT postanawia opłacić fakturę nr 09/08/2018 dla: Efekt Biuro Promocji i Reklamy, 39-400 Tarnobrzeg za wykonanie i dostarczenie: ścianki reklamowej 3x5 m z grafiką, w wysokości 1968 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

faktura za scianke PTT.doc


powrót