Uchwała nr 81/2018


2018-08-10
ZG PTT zatwierdza preliminarz Kongresu Sędziowskiego - Kielce 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek szkolenie 20018.doc
Preliminarz SS 2018.xlsx


powrót