Uchwała nr 78/2018


2018-07-05
ZG PTT zatwierdza regulamin Mistrzostwa Świata w 10 tańcach, „FREEDOM DANCE CUP ”,WDC AL PTT w dniach 22-23 września 2018 roku w Radomiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj uch WDC AL Radom.doc
Regulamin FDC Radom 2018.doc


powrót