Uchwała nr 77/2018


2018-07-05
ZG PTT zatwierdza regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach latynoamerykańskich w Kędzierzynie Koźlu, w dniach 24-25 listopada 2018 r. według załącznika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin MP Latin 2018.doc
Regulamin MP PTT LA Kędzierzyn_2018.doc


powrót