Uchwała nr 76/2018


2018-07-05
ZG PTT zatwierdza regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w 10 tańcach w Lublinie, w dniu 3 listopada 2018 r. zgodnie z załącznikiem

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Regulamin MP PTT 10T Lublin_2018.docx


powrót