Uchwała nr 75/2018


2018-07-05
ZG PTT zatwierdza regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tańcach standardowych w Szczecinie,
w dniach 20-21 października 2018 zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin MP ST 2018.doc
Regulamin MP PTT ST Szczecin 2018.doc


powrót