Uchwała nr 74/2018


2018-07-05
ZG PTT zatwierdza regulamin Pucharu Klas C,B i A Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Bieruniu, w dniu 14 października 2018 zgodnie z załącznikiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podj. uch. Regulamin PK C,B,A PTT.doc
Regulamin Pucharu Klas C,B i A 2018.docx


powrót