Uchwała nr 73/2018


2018-06-23
ZG PTT przyjmuje projekt założeń programowych działalności ZG na lata 2018/2019 o treści jak w załączniku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Założenia Programowe ZG PTT 2018-2019.pdf


powrót