Uchwała nr 72/2018


2018-06-22
ZG PTT wnosi do WZS PTT o nadanie godności CZŁONKA HONOROWEGO PTT Panu Aleksandrowi Skibińskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl


powrót