Uchwała nr 70/2018


2018-06-20
ZG PTT przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Sprawozdanie ZG PTT 2017.docx


powrót