Uchwała nr 68/2018


2018-06-08
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Polish Open Championship WDC AL, który odbędzie się w dn. 09-10.06.2018 r w Karpaczu,
zgodnie z poniższą listą:
1.Janusz Biały - / Chairman /
2. Sergey Surkov
3. Marko Ciboci
4. Vladyslav Talybin
5. Roman Kovgan
6. Steffan Zoglauer
7. Yulia Lesokhina
8. Aleksandra Tomczak
9. Marek Kosaty
10. Marek Fiksa
11. Dominika Leszczyńska
12. Grzegorz Kijkowski
13. Małgorzata Garlicka
14. Grzegorz Rybicki

Skrutinerzy:
1. Dominika Górska- Jabłońska
2. Agnieszka Bajda
3. Katarzyna Kozłowska
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie sedz.POC 2018.doc


powrót