Uchwała nr 67/2018


2018-06-07
ZG PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Tanecznemu Klubowi Sportowemu "eM Studio" z Opola Lubelskiego, które odbędą się w dniu 15 września 2018 w Opolu Lubelskim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

oferta formacje 2018.pdf
wniosek o podj. uch. MPFT.doc
Opinia Gracjan Konstantynowicz.docx


powrót