Uchwała nr 66/2018


2018-06-07
ZG PTT powołuje Dominikę Leszczyńską do Komisji ds. Mistrzostw i Turniejów Rankingowych w miejsce Grzegorza Kałmuczaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj uchw członek Komisji MiTR 2018.doc


powrót