Uchwała nr 59/2018


2018-05-06
ZG przyjmuje Regulamin Mistrzostw Polski PTT wraz z Systemem kwalifikacji par na Mistrzostwa Polski PTT o treści jak w załączniku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Regulamin Mistrzostw Polski PTT i System kwalifikacji par..doc


powrót