Uchwała nr 58/2018


2018-05-06
ZG PTT uchwala zasady kwalifikacji par do udziału w Mistrzostwach Polski PTT wg. załącznika .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Kwalifikacje par do MP od 06.05.2018 - .pdf


powrót