Uchwała nr 62/2018


2018-05-06
ZG PTT zatwierdza dwuletni program dla zagrożonych okręgów PTT: Kujawsko-Pomorskiego,Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego i Podlaskiego wg załącznika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem01.09.2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów .


Załączniki

załącznik-okręgi zagrożone.pdf


powrót