Uchwała nr 61/2018


2018-05-06
ZG PTT wyraża zgodę na zmianę nazwy turnieju Polish Open Championships na Gołębiewski Polish Open Championships.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót