Uchwała nr 60/2018


2018-05-06
ZG PTT zatwierdza regulamin turnieju Polish Open Championships, który odbędzie się w Karpaczu, w terminie 9-10.06.2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


Załączniki

Regulamin POCH 2018 WDC.docx


powrót