Uchwała nr 57/2018


2018-05-06
ZG PTT zatwierdza Kalendarz głównych turniejów PTT na 2019 rok:

Mistrzostwa Klas C, B, A ......................09-10 marca 2019
Polish Cup ..............................................30 marca 2019
Akademickie Mistrzostwa Polski ............06 kwietnia 2019
Puchar Klas F, E, D.................................27 kwietnia 2019
Polish Open Championships...................08-09 czerwca 2019
Mistrzostwa Formacji Tanecznych..........14 września 2019
Puchar Klas C, B, A ...............................12 października 2019
Mistrzostwa Polski Standard ..................26-27 października 2019
Mistrzostwa Polski Latin..........................16-17 listopada 2019
Mistrzostwa Polski w 10 tańcach............30 listopada-1 grudnia 2019
Puchar Wieczystego ..............................13-14-15 grudnia 2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót