Uchwała nr 55/2018


2018-05-06
ZG PTT powołuje Komisję ds. Przepisów i Regulaminów PTT - przewodnicząca Dorota Engler - Dudek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót