Uchwała nr 54/2018


2018-05-06
ZG PTT z dniem 1.06.2018 r. znosi obowiązek sporządzania protokołu sędziowskiego z turnieju tańca. Protokół sporządza się tylko w uzasadnionych przypadkach i przekazuje do Biura ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót