Uchwała nr 51/2018


2018-05-05
ZG PTT na wniosek Zarządu Okręgu lub z własnej inicjatywy może uznać turniej zagraniczny za turniej PREMIUM.
Przekazanie wyników z turnieju zagranicznego do Głównego Administratora CBD następuje w terminie 3 dni po turnieju.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót