Uchwała nr 53/2018


2018-05-05
ZG PTT powołuje Komisję ds. Rozwoju Ruchu Tanecznego - przewodnicząca Anna Niedzielska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach internetowych okręgów.


powrót