Uchwała nr 47/2018


2018-05-05
W związku z nie wywiązaniem się przez Pana Grzegorza Podsiadło z umów nr 5/07/2014, 5/11/2014, 2/02/2015, ZG PTT postanawia wezwać Pana Grzegorza Podsiadło do zwrotu całej należności wynikającej z wyżej wymienionych umów w kwocie 6013,54,-zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót