Uchwała nr 44/2018


2018-05-05
ZG PTT w związku ze zwrotem należności w kwocie 1765,00 zł,- wynikającej z umowy nr 7/07/2014 umarza Pani Małgorzacie Antczak pełną kwotę odsetek od wyżej wymienionej kwoty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót