Uchwała nr 40/2018


2018-04-28
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Mistrzostwa Polski ProAm Polskiego Towarzystwa Tanecznego rozgrywanych w Zielonej Górze w dniu 12 maja 2018 r. oraz wyłącza go z rygoru Przepisów Sędziowskich Rozdział I pkt 7 :

1. Waldemar Ziomek –Sędzia Główny - punktujący,
2. Małgorzata Garlicka - Sudoł
3. Agnieszka Pomorska
4. Mariola Szymańska
5. Kamila Kajak-Mosejcuk
6. Wojciech Jabczyński
7. Marcin Kalitowski
8. Marcin Zawiślak
9. Janusz Biały

Komisja Skrutacyjna:
1. Agnieszka Bajda
2. Małgorzata Kocińska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie ProAM 2018.doc


powrót