Uchwała nr 39/2018


2018-04-25
ZG PTT, w związku z chorobą, wyraża zgodę na zmianę sędziego Andrzej Gąsiorowskiego na Dariusza Wiewiórkę w składzie Komisji Sędziowskiej
na Pucharze Klas F, E i D w dniu 28.04.2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz stronach okręgów.


powrót