Uchwała nr 37/2018


2018-04-20
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kategorii :Juniorzy Starsi w stylu standardowym i latynoamerykańskim: parę Klubu Polish Club Warszawa:
Marek Sobala-Laura Wierciszewska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów jako tekst jednolity Pakietu bonusowego.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-M.Sobala-L.Wierciszewska.docx


powrót