Uchwała nr 36/2018


2018-04-20
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kategorii Młodzież w stylu latynoamerykańskim: parę Klubu SUKCES Jaworzno: Kacper Pawłowski-Magdalena Dederko.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów jako tekst jednolity Pakietu bonusowego.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-K.Pawłowski-M.Dederko.docx


powrót