Uchwała nr 35/2018


2018-04-20
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kategorii Amatorzy Standard: parę Klubu Dancelook Gliwice: Maciej Nagórski- Magdalena Froń.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów jako tekst jednolity Pakietu bonusowego.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-M.Nagórski-M.Froń.docx


powrót