Uchwała nr 38/2018


2018-04-20
ZG PTT postanawia przyjąć do Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego na rok 2018 w kat. Młodzieży w stylu latynoamerykańskim: parę Klubu Akademia Tańca AS Sosnowiec: Kacper Powichrowski- Julia Frankiewicz.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów jako tekst jednolity Pakietu bonusowego.


Załączniki

wniosek - projekt uchwały -przyjęcie do KADRY PTT-K.Powichrowski-J.Frankiewicz.docx


powrót