Uchwała nr 32/2018


2018-04-18
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Puchar Klas F,E i D Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Brzesku w dniu 28 kwietnia 2018 r. :

1. Dominika Leszczyńska –Sędzia Główny
2. Małgorzata Igielska
3. Jarosław Dziedziczak
4. Andrzej Łukomski
5. Janusz Narajewski
6. Andrzej Gąsiorowski
7. Marek Parasiewicz
8. Halina Kwolek

Komisja Skrutacyjna:
1.Maryla Kowalik
2. Dawid Sasor


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

wniosek o podjęcie PK F,E,D 2018.doc


powrót