Uchwała nr 31/2018


2018-04-11
ZG PTT postanawia zamienić w treści: Pakietu bonusowego Kadry Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz Kadry SENIOR PTT na rok 2018 , wszystkie sformułowania „Kwoty stypendialne” na „Nagrody finansowe”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl , oraz na stronach internetowych okręgów jako tekst jednolity Pakietu bonusowego.


Załączniki

Pakiet bonusowy 2018 KADRA PTT-poprawiony.docx
Pakiet bonusowy 2018 KADRA SENIOR PTT -poprawiony.docx
wniosek - projekt uchwały dotyczącej zmiany sformułowańia kwoty stypenialne na nagrody finansowe.docx


powrót