Uchwała nr 30/2018


2018-04-06
Zarząd Główny PTT zatwierdza plan budżetu ZG PTT na rok 2018 zawarty w załączniku nr 1 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek o podjęcie uchwały - budżet ZG 2018.docx
Projekt Budżetu 2018.pdf


powrót