Uchwała nr 27/2018


2018-03-29
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej oraz Komisji Skrutacyjnej na Akademickie Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Wołowie w dniu 8 kwietnia 2018 r. :

1.Jerzy Oleszczyński – Sędzia Główny
2.Roman Pawelec
3.Leszek Lewandowski
4.Andrzej Łaszczuk
5.Waldemar Ziomek
6.Anna Smoroń
7.Krzysztof Kulig
8.Agnieszka Gąsiorowska

Komisja Skrutacyjna:

1.Wojciech Kowalski
2.Małgorzata Kocińska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

wniosek o podjecie AMP 2018.doc


powrót