Uchwała nr 24/2018


2018-03-28
ZG PTT postanawia zatwierdzić zmiany w Przepisach STT PTT zgodnie z załącznikiem. Nowe zapisy zostały zaznaczone na kolor zielony.
Zapisy nieaktualne oraz do usunięcia na kolor czerwony.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów


Załączniki

wniosek- projekt uchwały zmiany w Przepisach STT PTT 25.03.2018r..docx
Przepisy STT PTT -22.03.2018-propozycje zmian.docx


powrót