Uchwała nr 21/2018


2018-03-25
ZG PTT zatwierdza zmiany w regulaminie Stardance Festiwal - European Cup Latin WDC AL 07.04.2018 w Jelczu Laskowicach k/Wrocławia
1. zmiana kategorii 10-11 E na 14-15 E+F
2. dodanie sędziego, Pani Agnieszki Pomorskiej do składu komisji sędziowskiej turnieju.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj uchw 2018 (4).doc


powrót