Uchwała nr 20/2018


2018-03-25
ZG PTT zatwierdza Regulamin Pucharu Klas F, E, D, który odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Brzesku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj uchw 2018 (3).doc
Regulamin Pucharu D E i F 2018.doc


powrót