Uchwała nr 18/2018


2018-03-04
ZG PTT zatwierdza Regulamin Akademickich Mistrzostw Polski PTT w Wołowie w dniu 08.04.2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj uchw AMP PTT 2018.doc
Regulamin AMP PTT WOŁÓW 08.04.2018.doc


powrót