Uchwała nr 13/2018


2018-02-17
ZG PTT zatwierdza regulamin turnieju Polish Cup w Mierzynie k/Szczecina w dniu 24 marca 2018 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT


Załączniki

Wniosek podj uchw PC PTT 2018.doc
Regulamin Polish Cup 2018 WDC.doc


powrót