Uchwała nr 12/2018


2018-02-11
ZG PTT zatwierdza Regulamin GPP PTT obowiązujący od 01 stycznia 2018
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Wniosek podj. uchw Regulamin GPP od 2018 (1).doc
Regulamin_GPP_od_01.01.2018.doc


powrót