Uchwała nr 111/2018


2018-10-18
ZG PTT zatwierdza skład komisji sędziowskiej i skrutinerskiej na Mistrzostwa Polski PTT w stylu Latynoamerykańskim, które odbędą się w dniach 24-25.11.2018 r. w Kędzierzynie Koźlu zgodnie z listą:

Dariusz Dragan -Sędzia Główny

1. Agnieszka Melnicka
2. Hanna Karttunen
3. Victor Nikovskiy
4. Marcin Kiszteliński
5. Waldemar Sakowski
6. Jerzy Oleszczyński
7. Krzysztof Majewski
8. Barbara Jawor
9. Dorota Rusu

Rez. Marek Trzemżalski

Skrutinerzy:

1. Agnieszka Bajda
2. Dominika Górska-Jabłońska
3. Małgorzata Kocińska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

Mistrzostw Latin 2018.doc


powrót