Uchwała nr 108/2018


2018-10-14
ZG PTT zatwierdza turnieje Grand Prix Seniorów:
1. 21.09.2019 - "BAL 2019-Grand Prix Seniorów" - organizator: SZOK-Gliwice
2. 23.11.2019 - "GPS - Złoty Plaster Miodu" turniej finałowy - organizator: Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie "TALENT" Kluczbork

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl i na stronach internetowych Okręgów PTT.


Załączniki

GPS 2019 dodakowe oferty - wniosek o podjęcie uchwały.docx
GSTS SZOK Gliwice - GPS 21.09.2019.pdf
GSTS SZOK Gliwice 2019 - Akceptacja ZO ŚL.pdf
Cor et Animus p.Mycek - GPS 23.11.2019 str.1.pdf
Cor et Animus p.Mycek - GPS 23.11.2019 str.2.pdf
GPS Kluczbork - 23.11.2019.pdf
GPS Kluczbork - 23.11.2019 - opinia.pdf


powrót