Uchwała nr 106/2018


2018-09-21
ZG PTT zatwierdza skład Komisji Sędziowskiej na Freedom Dance Cup - WDC AL World Championships in Ten Dance, który odbędzie się w dniach 22-23.09.2018r. w Radomiu zgodnie z poniższą listą:
1. Janusz Biały - Chairman - Polska
2. Tomasz Reindl - Chairman - Polska
3. Michael Hull - Niemcy
4. Alena Vaganova - Rosja
5. Mark Nocera - USA
6. Lisa Bellinger - Anglia
7. Simone Storti - Włochy
8. Yana Vasiutak - Ukraina
9. Karin Karamat-Ali - Holandia
10. Aleksandr Kazyra - Białoruś
11. Jerzy Oleszczyński - Polska
12. Monika Pawelec - Polska
13. Piotr Purchała - Polska
14. Roman Pawelec - Polska
15. Michał Skawiński - Polska
16. Marek Kosaty - Polska.

Skrutinerzy:
1. Artur Drąg - Polska
2. Paweł Łyczko - Polska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót