Uchwała nr 105/2018


2018-09-23
ZG PTT zatwierdza zmiany w zapisie pkt.8.6.7 Przepisów STT PTT zgodnie z następującym brzmieniem:
,, W okręgach zagrożonych: Kujawsko –Pomorskim, Pomorskim, Warmińsko-Mazurskim oraz Podlaskim , w jeden weekend może odbywać się tylko jeden turniej PREMIUM. W pozostałych okręgach PTT dopuszcza się realizację dwóch niezależnych turniejów ( różni organizatorzy) pod warunkiem, że ich imprezy nie będą się odbywały w ten sam dzień weekendu.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót