Uchwała nr 104/2018


2018-09-20
ZG PTT zatwierdza datę i miejsce II terminu szkolenia skrutinerskiego na 28 października 2018 roku w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4 (biuro ZG PTT) o godz. 12.00.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Załączniki

II termin szkolenia skrutinerskiego.docx


powrót