Uchwała nr 103/2018


2018-09-20
ZG PTT zatwierdza datę i miejsce II terminu szkolenia sędziowskiego na 27 października 2018 roku w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4( biuro ZG PTT) o godz. 10.00.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT .


Załączniki

II termin szkolenia sedziowskiego.docx


powrót